ระบบลงทะเบียนจองภาพรับปริญญา

Photo frame Reservation

ข้อมูลทั่วไป

General Infomation

กรอกหมายเลข 10 หลักโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใดๆ เช่น 0812345678.

Please enter 10 digit of phone number without any special charactors eg 0812345678

ใช้สำหรับส่งรายละเอียดการชำระเงิน กรุณากรอกอีเมล์ที่ติดต่อได้.

We will send payment information to this email, please enter valid email address.

Free Shipping Check shipping rate here.

ข้อมูลการสั่งจอง

Booking detail

แพกเกจหลัก

Main package

louis

1. กรอบหลุยส์ใหญ่ 1. Louis frame plus

3,000 บาท

3,000 baht

  • ภาพหมู่คณะ ขนาด 12x24 นิ้ว กรอบหลุยส์A group photo size 12”x 24” with Louis XVI Frame
  • ภาพรับปริญญาบัตร ขนาด 11x14 นิ้ว กรอบหลุยส์A degree photo size 11”x 14” with Louis XVI Frame
  • ภาพรับปริญญาบัตร ขนาด 5x7 นิ้ว จำนวน 2 ภาพTwo degree photos size 5”x 7” (no Frame)
  • แผ่น CD ไฟล์ ภาพถ่ายรับปริญญาบัตร 1 แผ่นA cd rom of (retouched) degree photo, jpeg file
กรอบหลุยส์

2. กรอบหลุยส์เล็ก 2. Louis frame

2,700 บาท

2,700 baht

  • ภาพหมู่คณะ ขนาด 10x20 นิ้ว กรอบหลุยส์A group photo size 10”x 20” with Louis XVI Frame
  • ภาพรับปริญญาบัตร ขนาด 8x10 นิ้ว กรอบหลุยส์A degree photo size 8”x 10” with Louis XVI Frame
  • ภาพรับปริญญาบัตร ขนาด 5x7 นิ้ว จำนวน 2 ภาพTwo degree photos size 5”x 7” (no Frame)
  • แผ่น CD ไฟล์ ภาพถ่ายรับปริญญาบัตร 1 แผ่นA cd rom of (retouched) degree photo, jpeg file

รวมราคา

Total price

หากมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ Facebook MFU Alumni If you have any questions or inconveniences about registration please don't hesitate to contact us: Facebook MFU Alumni.